IMG_3354

Kolonie 2021 za nami

Kolonie szczęśliwie zakończone. Wszyscy szczęśliwie wrócili do domów, a w naszych wspomnieniach, mam nadzieję, że zostały same miłe wrażenia.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w koloniach i są zadowoleni ze swojego pobytu, wiem, że wiele radości kolonie w Lutomiersku wnoszą w życie młodych. Dziękuję wszystkim wychowawcom i kadrze wspomagającej za ciężką pracę i wolontariat. dziękuję szczególnie kadrze kuchennej i technicznej.

Podziękowania kieruję do Sióstr Salezjanek Inspektorii Warszawskiej, a szczególnie s. Joannie, za jej ofiarną służbę, naszym dobrodziejom i współpracownikom, trenerom za przeprowadzone zajęcia, pokazy i pogadanki.
Dziękuję szczególnie panu pszczelarzowi, Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej w Pabianic.

Bardzo serdecznie dziękuję naszym partnerom i dobrodziejom. 4 turnus był dofinansowany przez Fundacje Lotto, KGHM i Orlen.
————————————————————————