Regulamin "Kąpieliska"

ks. Marek pon., 25/04/2005 - 12:39

1. "Kąpielisko" - czyli miejsce przeznaczone do kąpieli jest obiektem Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego "Don Bosko" w Lutomiersku, zorganizowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży wypoczywającej na jego terenie oraz dla innych w wyznaczonych godzinach.

2. Kąpielisko jest otwarte:
• W czasie wakacji oraz weekendy poza wakacjami, w zależności od pogody (BIAŁA FLAGA)
• Kąpielisko zamknięte - CZERWONA FLAGA
• Kąpielisko nieczynne - BRAK FLAGI

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4. Obowiązuje zakaz wstępu na kąpielisko osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, zabrania się również sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

5. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz palenia papierosów.

6. Z kąpieliska można korzystać tylko w obecności ratownika.

7. Na terenie kąpieliska można za opłatą wypożyczać sprzęt wodny

8. Zajęcia kolonijne na kąpielisku odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć w obecności instruktorów pływania i ratowników.

9. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska

10. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację oraz w miarę potrzeby udzielenie pomocy

11. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematami "WOPR" i czapeczkę ratownika

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są obowiązane podporządkować się nakazom ratownika oraz Kierownika Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego "Don Bosko" w Lutomiersku, do niego należy również zgłaszać wszelkie skargi i wnioski.

13. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
• PRZEKRACZAĆ GRANICY STREFY OZNACZONEJ ŻÓŁTĄ BOJĄ JEŻLI NIE POTRAFIĄ PŁYWAĆ
• WCHODZI? DO WODY WBREW ZAKAZOWI RATOWNIKA ORAZ W CZASIE GDY WYWIESZONA JEST FLAGA CZERWONA
• ŚMIECIĆ, ZANIECZYSZCZAĆ WODĘ ORAZ NISZCZYĆ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU KĄPIELISKA

NIGDY NIE WOLNO !!!
• WSKAKIWAĆ DO WODY PO SILNYM NAGRZANIU SIĘ NA SŁOŃCU, BĘDĄC SPOCONYM LUB ZGRZANYM, BEZPOŚREDNIO PO JEDZENIU LUB W STANIE DUZEGO ZMECZENIA
• SKAKAĆ DO WODY "NA GŁÓWKĘ"
• KAPAĆ SIĘ I PŁYWAĆ SAMOTNIE

ZAWSZE NALEŻY !!!
• PRZED WEJŚCIEM DO WODY OPRYSKAĆ CIAŁO, ABY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO GWAŁTOWNEJ ZMIANY TEMPERATURY
• WYJŚĆ Z WODY NATYCHMIAST, KIEDY POCZUJE SIĘ ZIMNO I MA SIĘ "GĘSIĄ SKÓRKĘ", LUB GDY POJAWIA SIĘ PRZYKURCZE MIĘŚNI
• POZNAC DOKŁADNIE TEREN I WODĘ DO KTÓREJ MA SIĘ WEJŚĆ

Kierownik Ośrodka