Regulamin Ośrodka

ks. Marek pon., 25/04/2005 - 11:39

1. Salezjański Ośrodek Młodzieżowy "Don Bosko" w Lutomiersku jest katolickim Ośrodkiem wypoczynkowo - rekolekcyjnym przeznaczonym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w życie i działalność Kościoła, jak również dla wszystkich, którzy swoją postawą poszukują Jedynego Boga i pragną odnajdywać Go w życiu. Pierwszym regulaminem w naszym Ośrodku jest Dekalog, zasady Ewangelii i nauki Kościoła oraz system wychowawczy św. Jana Bosko.

2. Ośrodek jest własnością Salezjanów a bezpośrednim gospodarzem jest ks. Kierownik i do niego należy zgłaszać wszelkie problemy i wątpliwości.

3. Odpowiedzialnymi za grupy przebywające w Ośrodku są organizatorzy przyjazdu i wychowawcy obecni na miejscu. Do nich należy przede wszystkim troska o przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

4. Na terenie Ośrodka: nie ma noclegów koedukacyjnych, nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu, nie używamy narkotyków ani wulgarnych słów.

5.Bezwzględna cisza nocna obowiązuje codziennie od 22.00 do 7.00. W tych godzinach Ośrodek jest zamknięty.

6. Na terenie Ośrodka oraz w domkach, namiotach i w innych pomieszczenia nie używamy otwartego ognia. Ognisko palimy w jednym, uprzednio przygotowanym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7. Do Ośrodka nie wprowadzamy osób trzecich (z zewnątrz), w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe za wiedzą wychowawcy i ks. Kierownika Ośrodka.

8. Należy dbać o porządek w domkach, namiotach, sanitariatach i innych pomieszczeniach Ośrodka, z których korzystamy.

9. Nie wolno wynosić z domków oraz innych pomieszczeń żadnych sprzętów stanowiących ich stałe wyposażenie.

10. Jadalnia jest zwyczajnym miejscem spożywania posiłków, kuchnia jest czynna tylko w czasie wydawania posiłków.

11. Wszelkie uszkodzenia pomieszczeń i sprzętu w Ośrodku należy niezwłocznie zgłosić do ks. Kierownika. Koszt naprawy pokrywa przed wyjazdem opiekun grupy.

12. Osoby nie przestrzegające wyżej podanych zasad mogą zostać poproszone o niezwłoczne (na własny koszt) opuszczenie terenu Ośrodka. Nieletni zaś opuszczą Ośrodek na koszt rodziców lub prawnych opiekunów.

13. W sytuacji gdy w Ośrodku przebywa w jednym czasie kilka różnych grup, należy skoordynować własny program zajęć z innymi tak, aby uniknąć nieporządku i nieporozumienia.

14. Za przedmioty, rzeczy, pieniądze (i inne) zaginione na terenie Ośrodka, Kierownictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności i fakt taki nie może być przedmiotem roszczeń.

15. Na teren Ośrodka nie wprowadzamy zwierząt oraz nie wjeżdżamy samochodami. Parking znajduje się przed bramą i nie stanowi części Ośrodka.

Kierownik SOM "DON BOSCO"
Ks. Marek Dzięgielewski SDB
Lutomiersk, dnia 24. kwietnia 2005 r.