1%

ks. Marek pt., 23/08/2013 - 22:13

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZADECYDUJCIE SAMI, GDZIE TRAFIĄ WASZE PIENIĄDZE !
Przekażcie część podatku, który i tak musicie zapłacić, na rozwój Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego "DON BOSCO" w Lutomiersku.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnik może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast do budżetu państwa, na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jedną z takich organizacji jest Fundacja Nauki i Wychowania działająca przy Salezjańskich Szkołach w Łodzi z którą Ośrodek Młodzieżowy "DON BOSCO" w Lutomiersku współpracuje.
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje ustawa, która upraszcza sposób przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% podatku na działalność Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego "DON BOSCO" w Lutomiersku?

Krok 1. Obliczyć, ile wynosi 1% należnego podatku i wpisać tę kwotę w odpowiednią rubryką.
Krok 2. Wpisać nazwę OPP: Fundacja Nauki i Wychowania
Krok 3. Wpisać numer KRS: 0000070179
Krok 4. Wpisać w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego (odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28; poz. 311 - PIT-36; poz. 123 - PIT-37) - dla Ośrodka w Lutomiersku.

Sami zdecydujmy, na co przeznaczyć choć 1% podatku! Nie zmarnujmy tej szansy!
Powiedzcie o tym rodzinie i znajomym!